dün dü da ha sa bah
şim di ak şam.

şim di dün ol du bu gün ak şam.

gece var bugun akşam.
yastık gözüme batıyor şimdi uyku.
şimdi sabah o zaman 
hemen sabah

hem sa bah he men sa bah
he men kah val tı o za man

bu zaman hemen sabah
bu zaman hemen zeytin
şimdi hemen peynirdi o za man
yarın peynirdi.

ha ya rın sa bah
ha bu ak şam.
hiçbir şey demesem daha iyi.